no-img
نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات مهندسی نرم افزار 2 رشته مهندسی نرم افزار پیام نور - نمونه سوالات پیام نور


نمونه سوالات پیام نور
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور
امتیاز 3.00 ( 3 رای )
zip
اردیبهشت 17, 1396

دانلود نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور


دانلود نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور

دانلود نمونه سوالات مهندسی نرم افزار 2 رشته مهندسی نرم افزار پیام نور

دانلود نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور

دانلود کلیه نمونه سوالات پیام نور درس مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار فقط و فقط پانصد تومان
این نمونه سوالات پس از پایان ترم جدید به روز شده و نمونه سوالات جدید ان اضافه می گردد و شما پس از یکبار دانلود می توانیدد بهه صورت رایگان در دفعه بعد دانلود نمایید
بدون پرداخت هزینه
برای خرید این نمونه سوال می توانید با پرداخت فقط ۵۰۰ تومان این نمونه سوال را دانلود نمایید

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۵ ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۵ ترم بهمن به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۵ ترم مهر به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۴ ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۴ ترم بهمن به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۴ ترم مهر به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۳ ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۳ ترم بهمن به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۳ ترم مهر به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۲ ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۲ ترم بهمن به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۲ ترم مهر به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۱ ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۱ ترم بهمن به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۱ ترم مهر به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۰ ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۰ ترم بهمن به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۹۰ ترم مهر به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۸۹ ترم تابستان به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۸۹ ترم بهمن به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور سال ۸۹ ترم مهر به همراه پاسخنامه

ما را دنبال کنید در سایت ها

دانلود نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور

 

دانلود کتاب مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نورpnu500.com

جزوه مهندسی نرم افزار ۲ دانشگاه پیام رشته مهندسی نرم افزار pnu500.com2

pnu500.com دانلود جروه درس مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور pnu500.com

 

دانلود جروه درس مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور
دانلود خلاصه مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور
دانلود کتاب  مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور
فصول و سر فصل درس مهندسی نرم افزار ۲ رشته مهندسی نرم افزار پیام نور
 1. طراحی برنامه های تحت وب_
  • کیفیت طراحی برنامه های تحت وب
  • شاخص های کیفیت برنامه های تحت وب
  • اهداف طراحی برنامه تحت وب
  • هرم طراحی برنامه های تحت وب
  • طراحی واسط برنامه تحت وب
  • طراحی زیبایی شناسانه )گرافیکی
  • طراحی محتوا
  • طراحی معماری
  • طراحی گشت و گذار
 2. مفاهیم کیفیتی
  • مساله چیست؟
  • کیفیت چیست
  • کیفیت نرم افزار
  • ابعاد کیفیتی
  • معضل کیفیت نرم افزار
  • دستیابی به کیفیت نرم افزار
 3. جلسه – تکنیک های مرور نرم افزار
  • مقدمه
  • تأثیر نقایص نرم افزار بر هزینه ها
  • تشدید نقایص و حذف آنها
  • معیارهای مرور و کاربردهای آنها
  • مرورها: یک طیف رسمیت
  • مرورهای غیر رسمی
  • مرورهای فنی رسمی
 4. جلسه – تضمین کیفیت نرم افزار
  • مقدمه
  • عناصر تضمین کیفیت نرم افزار
  • وظایف، اهداف و معیارهای SQA
  • تضمین کیفیت آماری نرم افزار
  • قابلیت اطمینان نرم افزار
  • . استاندارد کیفیتی ISO
  • طرح SQA
 5. جلسه – راهبردهای آزمون نرم افزار
  • مقدمه
  • روشی راهبردی برای آزمون نرم افزار
  • راهبردهای آزمون برای نرم افزارهای سنتی
  • راهبردهای آزمون برای نرم افزارهای شیءگرا
  • راهبردهای آزمون برای نرم افزارهای تحت وب
  • آزمون اعتبار سنجی
  • آزمون سیستم
  • هنر اشکال زدایی
 6. جلسه – آزمون برنامه های کاربردی سنتی
  • مقدمه
  • مبانی آزمون نرم افزار
  • دیدگاه های درونی و بیرونی نسبت به آزمون
  • آزمون جعبه سفید-جعبه شیشه ای
  • آزمون جعبه سیاه
  • آزمون محیط ها و معماری ها
 7. جلسه – آزمون برنامه های شیء گرا
  • مقدمه
  • وسعت بخشیدن به دیدگاه آزمون
  • آزمون
  • مدل های تحلیل شیء گرا و طراحی شیءگرا
  • راهبردهای آزمون شیء گرا
  • روش های آزمون شی گرا
  • روش های آزمون قابل اجرا در سطح کلاس
 8. جلسه – آزمون برنامه های کاربردی تحت وب
  • طرح مساله
  • مفاهیم آزمون برای برنامه های تحت و
  • راهبرد و فرایند آزمون
  • راهبرد آزمون واسط
  • آزمون پیکربندی
  • آزمون امنیت و کارایی
 9. جلسه – طراحی مبتنی بر الگوها
  • مقدمه
  • الگوهای طراحی
  • انواع الگوها
  • چارچوب ها
  • توصیف الگوها
  • مخازن و زبان های الگو
  • طراحی مبتنی بر الگوها در حیطه
  • وظایف طراحی
  • ساخت جداول سازمان دهی الگو
  • الگوها
  • جلسه – مدل سازی و وارسی رسمی
  • مقدمه
  • راهبرد اتاق تمیز
  • مشخصات عملیاتی
  • طراحی و آزمون اتاق تمیز
  • مفاهیم روش های رسمی
  • زبان های تعیین مشخصات رسمی
 10. جلسه – مدیریت پیکربندی نرم افزار
  • مقدمه
  • مدیریت پیکربندی نرم افزار
  • مخزن SCM
  • ویژگی هایSCM
  • فرایند SCM
 11. جلسه – معیارهای محصول
  • نگاهی گذرا
  • چارچوبی برای معیارهای تکنیکی محصول
  • معیارهایی برای مدل خواسته ها
  • معیارهایی برای مدل طراحی _


ads

درباره نویسنده

مهندس محمدرضا سربند 27 نوشته در نمونه سوالات پیام نور دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


  دیدگاه ها


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *